Your browser does not support JavaScript!
研究發展處
歡迎光臨華夏科技大學研究發展處
研發處
國際
國際學生產學合作專班Sinh viên quốc tế hợp tác chuyên ban
[ 2021-09-16 ] 1102機械四B課表
[ 2021-09-16 ] 境外生安全宣導
[ 2021-09-16 ] 1101機械四B課表
[ 2021-09-02 ] 校外實習宣導
[ 2021-04-26 ] 防詐騙文宣越文
[ 2021-02-23 ] 1092機械三B課表
[ 2020-09-17 ] 1091機械三B課表
[ 2020-08-24 ] 1082機械二B課表
[ 2020-08-24 ] 1081南向機械班課表